Toolbox Opleiden voor doelmatige zorg

Stilstaan bij wat je doet en je gezonde verstand gebruiken. Daar komt doelmatige zorg leveren op neer. Maar: hoe leer je aios doelmatig denk en werken? De online toolbox van het Bewustzijnsproject kan daarbij helpen. Je vindt hier handige handvatten, inspirerende voorbeelden uit de praktijk om doelmatigheid in te voeren in de opleiding. 

Het Bewustzijnsproject verzamelde de afgelopen jaren tools, projecten en trainingen die door en met het veld in de Onderwijs- en OpleidingsRegio’s (OOR’s) zijn ontwikkeld om opleidingen daarmee te helpen. Met de piramide ‘opleiden in doelmatigheid‘ kun je snel nagaan welke informatie voor jou relevant kan zijn, passend bij je interesse en/of fase in de opleiding.

Omgekeerde piramide voor doelmatigheid

Sommige dingen moet namelijk elke aios leren, terwijl andere onderwerpen zich meer lenen voor verdieping als je expliciet met doelmatigheid aan de slag gaat. Daarom maakte het Bewustzijnsproject gebruik van de omgekeerde piramide. Deze visualiseert het onderscheid tussen wat elke aios moet kennen en kunnen binnen de opleiding en waar mogelijkheden zijn voor verdieping of zelfs specialisatie.