26 zoekresultaten gevonden voor video

Beslisboom voor het praktisch toepassen van orthopedische kennis in de eerste lijn

Op dit moment is onduidelijk hoeveel patiënten tijdens een eerste consult binnen de tweede lijn in aanmerking komen voor een operatie. Onze inschatting is dat dit minder dan 10% is. Eén op de drie klachten in de huisartsenpraktijk betreffen het bewegingsapparaat. Een groot deel wordt al in de eerste lijn behandeld. Met name patiënten met klachten waarbij aanvullend onderzoek wordt aangevraagd, worden regelmatig verwezen.

Lees meer

Goede geïndividualiseerde cardiometabole zorg met teleconsulting

Onder druk van overheid en zorgverzekeraars wordt in toenemend mate zorg  naar de eerste lijn verplaatst, hetgeen niet alleen leidt tot meer zorgvragen, maar ook tot meer complexe zorgvragen. Hierbij hebben zorgverleners, zeker huisartsen, te maken met vele richtlijnen en zorgstandaarden en steeds meer patiënten met co-morbiditeit. Slechts zelden heeft de patiënt maar 1 diagnose.

Lees meer
1 2 3