Inleiding

In opdracht van het College Geneeskundige Specialismen werkt Maastricht Universitymet het Bewustzijnsproject aan het verzamelen en ontwikkelen van voorbeelden en hulpmiddelen die kunnen helpen aios op te leiden in het bewust maken van doelmatige keuzes. Het doel is om de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid te verbeteren met bij voorkeur lagere zorgkosten.

Het Bewustzijnsproject (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar relaties en andere contactpersonen. Wij doen dit om deze personen zo goed mogelijk te helpen en contact met hen te kunnen onderhouden. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@bewustzijnsproject.nl.

Waar zijn wij gevestigd?

Wij zijn gevestigd aan de P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, specialisme, functie en organisatie

Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken deze gegevens vanuit het gerechtvaardigd belang van bijdragen aan betere en betaalbare zorg. Daarbij is belangrijk dat zoveel mogelijk geneeskundig specialisten (in opleiding) de gelegenheid hebben informatie tot zich te nemen over doelmatigheid van zorg ten behoeve van het realiseren van een blijvende verandering van de werkwijze op de leer-werkvloer.

Waarvoor verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor het versturen van e-mails en de nieuwsbrief waarmee wij je op de hoogte houden van relevante informatie over, ontwikkelingen in en bijeenkomsten voor het vergroten van doelmatigheid van zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen.

Het Bewustzijnsproject verwerkt persoonsgegevens op grond van een inschrijving van een persoon op de periodieke digitale nieuwsbrief van het Bewustzijnsproject. De betrokken persoon geeft met de inschrijving op deze digitale nieuwsbrief expliciet toestemming voor verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Doel gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens om:

 • Relaties en geïnteresseerden die zich hebben ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief te informeren over relevante informatie en ontwikkelingen voor doelmatigheid in de opleiding tot geneeskundig specialist.
 • Relaties en geïnteresseerden die zich hebben ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief te informeren over ontwikkelingen en activiteiten van het project
 • Relaties en geïnteresseerden uit te nodigen voor vergaderingen, thematische en inhoudelijke bijeenkomsten van het project.
 • Relaties en geïnteresseerden te raadplegen en te peilen over relevante onderwerpen 

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft het Bewustzijnsproject passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het Bewustzijnsproject gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

De persoonsgegevens worden voor of namens het Bewustzijnsproject verwerkt door:

 • Mailchimp: verwerker van de digitale nieuwsbrieven
 • Medewerkers van het project
 • Aangewezen medewerkers bij Cantrijn, administratieve ondersteuning

Buiten deze ontvangers stellen wij zonder uitdrukkelijke, aparte toestemming van betrokkene geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden. 

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@bewustzijnsproject.nl.

 • Informatie en inzage:Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet):voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken:bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailing. Als je toestemming wil intrekken, kun je je afmelden via de nieuwsbrief of contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Het project eindigt per 1 december 2018. Alle verwerking en het bewaren van persoonsgegevens door het Bewustzijnsproject stopt uiterlijk 31 december 2018, met uitzondering van de Google analytics-cookies. Die worden maximaal 26 maanden na het laatste bezoek bewaard (zie de cookieverklaring onderaan).

Links

Op de website zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookieverklaring

De website www.bewustzijnsproject.nlmaakt gebruik van Google Analytics-cookies om bezoek van onze website geanonimiseerd te analyseren. Met behulp hiervan zijn we in staat om te bekijken welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. De webstatistieken van dit gedrag gebruiken we bijvoorbeeld om te achterhalen welke pagina’s vaak worden bezocht. Deze cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

Uw gegevens worden in anonieme vorm gedeeld om met behulp van Google Analytics te analyseren. Bewustzijnsproject heeft daarom een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Bij het delen van uw gegevens wordt een deel van uw IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. Dit betekent dat gegevens niet naar u herleid kunnen worden en ook niet gebruikt worden door derden. De functie ‘Gegevens delen met Google Analytics’ is dan ook uitgezet. Bewustzijnsproject maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.