Kostenbewustzijn is noodzakelijk om de toegankelijkheid van de Nederlandse zorg te behouden, vindt Suzanne Geerlings. Zij is een van de drijvende krachten achter het Bewustzijnsproject, een landelijk initiatief om aios te leren kijken door een ‘doelmatigheidsbril’. Woensdag 12 april spreekt Suzanne tijdens het symposium ‘Doelmatigheid van Zorg 2017’.

Suzanne Geerlings - © Nicole RomijnSuzanne Geerlings is hoogleraar Interne Geneeskunde in het AMC en in die hoedanigheid opleider van aios. In de medische vervolgopleidingen is doelmatig handelen een ondergeschoven kindje, stelt zij vast. Zij staat daarin niet alleen. Zo besteedt de Opleidings- en Onderwijsregio Zuid-Oost-Nederland via de leer-werkomgeving al jaren structureel aandacht aan doelmatigheid. Aios vinden dat fijn, want die willen graag bijdragen aan doelmatigheid, maar missen inzicht in de financiële kant van de zorg. Vanuit Amsterdam ijvert de Stichting Medical Business met succes voor zakelijke verdieping. En nu is er ook een landelijk initiatief om doelmatigheid een vaste plek te geven in de vervolgopleidingen voor artsen, van medisch specialist tot huisarts.

Choosing Wisely

Het project heeft allereerst als doel het kostenbewustzijn en het organisatie-inzicht te vergroten. Geerlings: “De aios zijn hiervoor een bron van inspiratie, omdat zij in verschillende ziekenhuizen werken en dus heel goed zien waar zaken wel efficiënt zijn georganiseerd en waar niet. Daarnaast hebben we aansluiting gezocht bij Choosing Wisely, een internationale campagne die zich richt op het maken van verstandige medische keuzes. Samen met de wetenschappelijke verenigingen medische ‘do’s en don’ts’ in kaart gebracht: welke handelingen zijn bewezen zinvol en welke niet? Om een voorbeeld uit mijn eigen vakgebied en dat van de chirurgie te noemen: bij acute buikpijn is bewezen dat het geen enkele zin heeft om buikoverzichtsfoto’s te maken. Toch worden ze nog steeds gemaakt. Door per discipline verstandige keuzes te formuleren, willen we overbodige handelingen voorkomen.”

Deadline eind 2018

Eind 2018 moet doelmatigheid een vast onderdeel zijn van alle medische vervolgopleidingen, dus ook van de Opleidings- en Onderwijsregio AMC. Volgens Geerlings is dat geen vrijblijvend streven, maar een verplichting. Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. Zo wordt er gewerkt aan een landelijke e-learning over kostenbewustzijn en doelmatig werken.

Het gehele artikel met Suzanne Geerlings is te lezen in Discours. Dit is een tijdschrift voor co-assistenten, arts-assistenten en hun opleiders in de AMC-opleidingsregio.

 

Tekst: Jeroen van den Nieuwenhuizen

Foto: Marieke de Lorijn