Tromboprofylaxe na een artroscopie van de knie of bij patiënten die hun onderbeen in het gips hebben heeft geen zin. Zo luidt de voornaamste conclusie van twee multicentertrials uitgevoerd door onderzoekers/artsen van negen Nederlandse ziekenhuizen onder leiding van het LUMC. De resultaten van het onderzoek zijn online gepubliceerd in The New England Journal of Medicine door Raymond van Adrichem e.a

Ongeveer drieduizend patiënten werden geïncludeerd, de helft met onderbeengips en de andere helft onderging een kijkoperatie van de knie. De helft van alle patiënten in elke van deze groepen kreeg bloedverdunners (laagmoleculair heparine), de andere helft kreeg geen medicijnen. In beide patiëntengroepen was er geen significant verschil in aantal patiënten met een veneuze trombose tussen degenen die wel of niet behandeld waren met heparine. De absolute getallen: in de kijkoperatiegroep ging het om 5 op de 731 patiënten in de behandelde en 3 op de 720 patiënten in de controlegroep. Voor de gipsgroep waren de cijfers respectievelijk: 10 op de 719 en 13 op de 716 patiënten.

De onderzoekers verwachten dat in de richtlijnen op termijn zal worden afgeraden om bij iedereen preventief antistolling voor te schrijven. Alleen bij hoogrisicopatiënten kunnen artsen overwegen dit toch te doen.

Lees op medischcontact.nl