In de zomer van 2016 liet VWS een evaluatie uitvoeren onder consumenten over kostenbewustzijn in de zorg. Het rapport van dit onderzoek, uitgevoerd door Motivaction, kunt u downloaden.

Minister Schippers laat in een begeleidende brief het volgende weten:

“Een opvallend punt is dat het kostenbewustzijn erg hoog is: 80% van de ondervraagden wil informatie over de kosten van zorg, ongeacht of deze kosten zelf moeten worden betaald. Dat vind ik positief. Tegelijkertijd geeft 30% van de ondervraagden aan geen inzicht te krijgen in de kosten van gebruikte zorg. Ook de ‘mijn-omgeving’ van de zorgverzekeraar is niet altijd even bekend. Daar lijkt dus nog winst te behalen. Ook opvallend is dat de helft van de ondervraagden een melding doet als er onduidelijkheden of onjuistheden op de rekening staan. Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die weg weten te vinden en zal bekijken hoe we daar verder in kunnen investeren. Tot slot: een heldere rekening wordt als meest relevant hulpmiddel voor kosteninzicht gezien. Daar zijn al acties op ingezet. Voor de medisch specialistische zorg zijn de diagnose en de uitgevoerde zorgactiviteiten via de ‘mijn omgeving’ te vinden. In de geestelijke gezondheidszorg kan de patiënt zien wie de hoofdbehandelaar is, hoeveel tijd er is besteed en welke prestatie er is gedeclareerd. Ik zal, in overleg met de verschillende sectoren, bekijken wat hier verder mogelijk is.

De uitkomsten van de evaluatie worden besproken in de werkgroepen kostenbewustzijn medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en eerstelijn en gebruikt om een plan van aanpak op te stellen.”

Download bijlage