Nederland heeft, uitgedrukt in euro’s per hoofd van de bevolking, de op twee na duurste gezondheidszorg van Europa, en zelfs de allerduurste als we de uitgaven uit- drukken in percentage van het nationaal inkomen.1 Alleen Noorwegen en Zwitserland geven in Europa meer uit aan gezondheidszorg, maar omdat deze landen bedui- dend rijker zijn dan Nederland, besteden wij een nog groter deel van ons nationaal inkomen aan de zorg. De directe oorzaak hiervan is gemakkelijk aan te wijzen: sinds de millenniumwisseling zijn de uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland sterk gestegen, veel sterker dan in andere West-Europese landen ( guur 1a). Wat deze kostenexplosie ons aan gezondheidswinst heeft opgeleverd is echter veel minder duidelijk.

Johan P. Mackenbach