Het begrip innovatie impliceert nieuwigheid. Innovatie gaat over de (aller)nieuwste ideeën of objecten, die ten opzichte van al het bestaande beter beogen te zijn. Dit proefschrift concentreert zich op deze kwestie van het ‘beter zijn’, specifiek wat betreft de waarde van medische innovaties.

Vaak worden zorginnovaties in de praktijk toegepast vóórdat hun (meer)waarde voor de samenleving voldoende aangetoond is. Hoe weten we of een medische innovatie beter is? Welke perspectieven op dit ‘beter zijn’, zijn leidend bij de introductie van medische technologieën en welke zijn in de praktijk buiten beschouwing gelaten? Wat betekent dit voor een maatschappelijk verantwoorde invoering en voor een gepast gebruik van nieuwe technologieën en de evaluatie daarvan?

Dit proefschrift heeft de waarde van nieuwe therapeutische ziekenhuistechnologieën binnen het publieke gezondheidszorgstelsel bestudeerd. De diverse perspectieven op de waarde van een zorginnovatie in de praktijk zijn in kaart gebracht en vervolgens is er onderzocht hoe de resulterende inzichten kunnen bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde inbedding en implementatie van nieuwe medische technologieën.

Auteur: Payam Abrishami

bron: www.zorginstituutnederland.nl

Download bijlage