De medische wetenschappen en verwante disciplines hebben ons veel gebracht. Onze levensverwachting stijgt sinds jaar en dag en de vitaliteit van mensen neemt toe, getuige populaire uitspraken als: ‘Vijftig is het nieuwe veertig’. Nu weten we natuurlijk dat niet alle gezondheidswinst is te wijten aan de gezondheidszorg, maar toch wel een substantieel en volgens sommigen ook groeiend deel. Schattingen komen vaak op een percentage van zo rond de vijftig procent extra levensverwachting dat we aan de zorg te danken hebben.

Zorg is verder ook steeds beter in staat om substantieel bij te dragen aan de kwaliteit van leven: minder pijn en minder belemmeringen in het dagelijkse leven, meer waardigheid in de laatste levensfase en ook gewoon meer privacy in de kwetsbare fase van ziekte en gebrek. Tegelijkertijd zijn we niet alleen steeds gezonder, maar ook zieker (Polder et al., 2012).

Dat komt onder andere omdat we steeds meer zorg verlenen waar dat eerder niet gebeurde of niet mogelijk was. Maar we weten heel goed dat niet alle zorg nuttig of noodzakelijk is. We weten ook dat er grote variaties bestaan in de praktijk van de zorg, zowel de zorg gericht op genezing als de verpleging en verzorging van mensen.

Lees verder

De inaugurele rede is in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van zorg aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc op woensdag 1 juni 2016 door prof. dr. Patrick Paulus Theodoor Jeurissen