Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen?

In de afgelopen 60 jaar zijn de zorguitgaven elk jaar fors gestegen: in euro’s, als aandeel van ons nationaal inkomen en als aandeel van de overheidsuitgaven. De verwachting is dat de zorguitgaven ook in de komende jaren blijven groeien. Sinds de jaren ’50 geven we elk jaar meer uit aan de zorg. De afgelopen 10 jaar stegen de zorguitgaven met maar liefst 4,4 procent per jaar (inflatie niet meegerekend). Dit geldt zowel voor de langdurige zorg (onder andere verzorgingshuizen) als voor de curatieve zorg (onder andere ziekenhuizen en huis- artsen): zij groeien allebei en ook beide ongeveer even hard.

Download bijlage