Komt doelmatigheid van zorg in onze opleiding voldoende aan bod? Dagen we aios uit om kritisch te denken? Laten we zelf het goede voorbeeld zien? De Quickscan Doelmatigheid geeft snel zicht op kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden. Suzanne Geerlings, hoogleraar Interne Geneeskunde in het AMC, gebruikte de Quickscan als eerste.

Suzanne Geerlings, hoogleraar Interne Geneeskunde AMC - © Nicole Romijn

“Ben ik nou gezakt? Dat vroeg een collega aan me, nadat hij de Quickscan Doelmatigheid had ingevuld. Maar zakken kan natuurlijk niet. De Quickscan houdt je een spiegel voor en nodigt uit om te bedenken: wat doen wij eigenlijk in onze opleiding aan doelmatigheid? Leren wij onze aios om doelmatig te denken en te werken? Hoe doen we dat dan en kan dat beter?”, vertelt Geerlings.

Concrete voorbeelden

De QuickScan biedt een globale evaluatie van de opleiding op drie niveaus: de directe leeromgeving van de aios, de vakgroep als stimulerende omgeving en het opleidingsplan. Ook staan er concrete voorbeelden in om doelmatigheid meer in de opleiding te verweven, vaak zonder dat het extra tijd kost. Bijvoorbeeld: ‘Doelmatigheid van zorg is een vast onderdeel van voortgangsgesprekken’. Of: ‘Aios betrekken bij vakgroepbesprekingen over doelmatigheid of bedrijfsvoering’.

Kernthema

Geerlings verspreidde de QuickScan onder de leden van de centrale opleidingscommissie, die het weer doorstuurden naar collega’s binnen de OOR. “De uitkomsten waren heel gevarieerd. De ene opleiding heeft doelmatigheid van zorg al als kernthema in het opleidingsplan staan, de ander nog niet. Bij het onderdeel ‘Vakgroep als stimulerende omgeving’ zat ongeveer iedereen in het midden. Wat vooral bleek is dat we impliciet eigenlijk al veel aandacht besteden aan doelmatigheid, maar dat we dit explicieter en meer gestructureerd moeten gaan aanpakken.”

Zinnige zorg

Voor opleiders in andere ziekenhuizen heeft Geerlings een belangrijke tip: “Begin gewoon met kleine stapjes, start bijvoorbeeld met de QuickScan. En focus bij het onderwerp doelmatigheid niet teveel op kostenbesparing. Dat woord heeft voor veel artsen een negatieve bijklank, wat voor weerstand kan zorgen. Bovendien gaat het daar ook niet om. Doelmatige zorg is: zinnige zorg geven en onzinnige zorg laten. Dat dit soms hand in hand gaat met lagere kosten is mooi meegenomen.”