Onderzoek toont aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. Het Bewustzijnsproject helpt de geneeskundige vervolgopleidingen om aios te leren doelmatig te denken en werken. Het doel is om de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid te verbeteren met bij voorkeur lagere zorgkosten. Maar hoe ziet ‘aandacht voor doelmatig denken en werken’ er eigenlijk uit? Hoe ver is uw opleiding en wat is nog nodig?

Met de quickscan ‘Opleiden in doelmatigheid van zorg’ kunt u daar snel achter komen. Hiermee kunt u als opleider, nagaan in hoeverre er in uw opleiding aandacht is voor doelmatigheid van zorg. Dit hulpmiddel bevat de belangrijkste algemene onderdelen, waaruit u kunt bepalen wat voor uw specialisme en uw opleiding relevant is.