Radboudumc besteedde in de ELG Nieuwsflits, rubriek Opleidingen aandacht aan de oprichting van STARS NL:

Deze maand werd STARS NL opgericht: een groep aios en geneeskunde studenten die als ambassadeurs landelijk aan de slag gaan met het bewustzijnsproces rondom Doelmatige Zorg. Een concept dat aansluit bij de beweging ‘verstandig kiezen’ (choose wisely) overgenomen vanuit de Verenigde Staten en Canada. Het komende jaar werken zij aan het vergroten van alertheid op doelmatig denken en werken van studenten, aios en medisch specialisten. Dit door structurele wijzigingen aan te brengen in de manier van onderwijs en bewustzijn te creëren over dit onderwerp. De kwaliteit en kosten van de zorg liggen onder een vergrootglas. Om die reden heeft het Ministerie van VWS Doelmatige Zorg hoog op de agenda staan: ‘goedkoop als het kan, duur als het moet’. Bewustwording van Doelmatige Zorg is een essentieel onderdeel van het artsschap. Vanuit onze afdeling nemen aios Kevin De Decker (verzekeringsgeneeskunde) en Lianne Schouten (bedrijfsgeneeskunde) deel aan STARS NL. Kevin: “Het is belangrijk om als aankomend arts/specialist je in te zetten voor de beste zorg, waarbij je verantwoord omgaat met de beschikbare middelen.” Hoofd ELG-opleidingen Nynke Scherpbier vult aan: “Doelmatig denken en werken moet al tijdens de opleiding een gewoonte worden.”