STARS NL

Naar Canadees voorbeeld is STARS NL opgericht: een groep aios en geneeskundestudenten die als ambassadeurs aan de slag gaan met doelmatigheid van zorg in de opleiding. Met ondersteuning van het Bewustzijnsproject, werken zij aan het vergroten van het alert zijn op doelmatig denken en werken van studenten, aios en medisch specialisten.

Deelnemers STARS NL september 2017

Downloads en nieuws

Op zondag 10 september 2017 startte een speciaal programma voor geselecteerde studenten geneeskunde en aios: STARS NL (STudenten en ARts-assistenten als ambaSsadeurs voor doelmatige zorg). Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met STARS- Canada (STudents Advocating for Resource Stewardship).

Download de presentaties

Deelnemers werden ondergedompeld in het hoe, wat en waarom van doelmatige zorg. Het macro-economisch perspectief op de betaalbaarheid van de zorg dat Patrick Jeurissen bood, gaf inzicht in nut en noodzaak van doelmatigheid. Met herkenbare en doeltreffende taal sloot Marcel Levi hier mooi op aan vanuit het perspectief van arts en de instelling. Voor verandering in doelmatigheid van zorg is inzicht in leiderschap en verandermanagement noodzakelijk. Fedde Scheele gaf hiertoe praktische inzichten en tips. De Canadese initiatiefnemers Brian Wong, Karen Born en Christopher Hillis van STARS deelden hun ervaringen en samen is bekeken hoe we met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren, om zo maximaal resultaat te behalen.

Concentreer op het proces

Het inzicht dat verandering vooral ontstaat door te focussen op het proces in plaats van op de inhoud, was voor velen een eyeopener. Dit bood direct concrete handvatten waarmee de STARS het komende jaar praktisch aan de slag kunnen.

Wie zijn de STARS?

Van elke universiteit en uit elke OOR nemen één of twee geneeskundestudenten en aios deel aan het programma. Zij gaan nu actief aan de slag om doelmatigheid in zorg op de agenda te zetten, zowel lokaal als op landelijk niveau. Dat we komend jaar meer van ze gaan horen dat is in ieder geval zeker.

Wil je zien wie uit jouw omgeving meedoet? Download dan de deelnemerslijst

Achtergrond

De gevolgen van keuzes in de zorg, zowel wat betreft kwaliteit als kosten, liggen onder een vergrootglas. Jouw dagelijkse praktijk als (aankomend) arts draait om je inzet voor de beste zorg voor de patiënt, waarbij je verantwoord omgaat met de beschikbare middelen. Je hebt een essentiële rol in het maximaliseren van de kwaliteit, tegen realistische kosten. Dat is de kern van Doelmatige Zorg. Noodzakelijk hiervoor is dat doelmatig denken en werken al in de opleiding tot arts een gewoonte wordt. De toekomst van de zorg ligt in jouw handen.

Naar Canadees voorbeeld is nu STARS NL opgericht: een groep aios en geneeskundestudenten die als ambassadeurs aan de slag gaan met het Bewustzijnsproject. Met ondersteuning van het project, werken zij het komende jaar aan het vergroten van het alert zijn op doelmatig denken en werken van studenten, AIOS en medisch specialisten.