Winnaar Doelmatigheidsprijs 2018

Met de app 2TWNTY4 sleepte aios Evelien van Eeten op woensdag 18 april 2018 de Doelmatigheidsprijs 2018 in de wacht. Zij haalde de meeste stemmen van de deelnemers aan het symposium Doelmatigheid van zorg van het Bewustzijnsproject en Onderwijs- en Opleidingsregio Leiden. De app toont de actuele capaciteit op elke SEH, zodat de acute patiënt op het juiste moment op de juiste plaats terecht komt. Lees meer

Doctor Flow

Op het symposium Doelmatigheid van Zorg 2018 werd de serious game Doctor Flow gelanceerd. Deze gratis app voor je smart phone of tablet zet je op een speelse manier aan het denken over de inzet van diverse diagnosemogelijkheden en bijbehorende kosten. Probeer de game en doe mee aan de wedstrijd om te zien of jij de hoogste score kunt behalen! Lees meer en bekijk de animatie

ZonMW-beurzen

Aios Rosa Geurtzen ontving voor haar project ‘PreCo-studie’ ook een beurs van  € 2.500 van ZonMw. De andere beurs van € 2.500 ging naar aios Eric Geijteman voor zijn project ‘Medicijngebruik in de laatste fase optimaliseren met handvatten voor het EPD’.

Projectenboek

Maar liefst 46 initiatieven waren ingediend voor de doelmatigheidsprijs. U vindt ze allemaal in de projectenboek dat u nu kunt downloaden.

Download het projectenboek 2018

Presentaties

Op het symposium zijn plenair verschillende presentaties verzorgd. Beschikbare presentaties kunt u nu downloaden:

De presentaties van de parallelsessies vind je bij de genomineerden

Wat kan er beter?

Doelmatigheidsprijs

Op het symposium werd de Doelmatigheidsprijs 2018 uitgereikt. Aios kunnen een project indienen dat bijdraagt aan doelmatig leren denken en handelen. Zo willen we aios stimuleren om met een kritische blik te kijken naar de praktijk van alledag en te zien waar verbeteringen mogelijk zijn om zo de zorg te optimaliseren. Kleine verbeteringen kunnen veel invloed hebben!

Beurzen van ZonMW

Bekijk de genomineerden voor de Doelmatigheidsprijs 2018

Middagprogramma (4 accreditatiepunten)

12.30 – Ontvangst met lunch
13.00 – Welkom namens OOR Leiden – Ward Posthuma, ROC voorzitter OOR Leiden
13.00 – Bewustzijnsproject in vogelvlucht – prof.dr. Laurents Stassen, projectdirecteur en dagvoorzitter
13.25 – Uit het veld

 • 13.25: Consultatieproject tussen aios huisartsgeneeskunde en interne geneeskunde – drs. Marijn Jansen, aios interne geneeskunde en drs. Siamak Zahmat, waarnemend huisarts
 • 13.40: Doelmatigheid in de zorg voor de jonge specialist van morgen – drs. Anastasia Egorova, aios cardiologie LUMC

13.55 – Bewust van doelmatige zorg in drie thema’s:

 • Kostenbewustzijn – dr. Aren van Loon, gynaecoloog Martini Ziekenhuis
 • Choosing wisely – prof. dr. Wilco Peul, opleider neurochirurgie LUMC
 • Risicomanagement en ethiek – prof.dr. Frank Smeenk, opleider longgeneeskunde

14.40 – pauze
14.55 – Parallelsessies op thema door genomineerden voor de Doelmatigheidsprijs 2018
16.10 – einde parallelsessies
16.25 – Onnodige medische zorg, what can you do? – dr. Margje Haverkamp, fellow International Women’s Forum
17.00 – Moreel Beraad onder leiding van prof. dr. Mark Kramer, internist, Raad van Bestuur VUmc en Drs. Menno de Bree, filosoof en ethicus
17.45 – Uitreiking ‘Doelmatigheidsprijs 2018’ – Michiel Hageman, winnaar ‘Doelmatigheidsprijs 2017, met een korte prestentatie door winnaar
18.00 – borrel

Avondprogramma (2 accreditatiepunten)

(max. 125 deelnemers)

18.00 – diner
18.45 – Workshops – ronde 1
19.45 – Workshops – ronde 2
20.45 – Netwerkborrel

Download de uitnodiging

Lees over het symposium op 12 april 2017 in Doelmatigheid bekeken door vijf brillen

Plenaire sessies na 16.00 uur

Onnodige medische zorg, what can you do? – dr. Margje Haverkamp

Choosing Wisely is een campagne, gestart door de American Board of Internal Medicine, die zich ten doel stelt onnodige zorg te verminderen door het gesprek tussen dokter en patiënt te stimuleren. In Amerika doen dokters, ziekenhuizen en verzekeraars nog veel meer om ongepast zorg gebruik tegen te gaan.

Moreel Beraad

Mark Kramer en Menno de Bree nemen je mee in een ethisch dilemma in doelmatigheid van zorg. Moreel beraad is een gespreksvorm waarin professionals op systematische wijze morele praktijkkwesties analyseren, doordenken en bespreken, om zo tot een voor de praktijk werkbare oplossing te komen. Als deelnemer maak je kennis met deze methode door met Mark en Menno samen aan de hand van een casus de stappen in een moreel beraad te maken.


Parallelsessies (middag)

1. Kostenbewustzijn
o.l.v. dr. Aren van Loon

 • Maakt de verschillende structuren en financiële stromen in de zorg inzichtelijk
 • Toont mogelijkheden voor benchmarking van de (kwaliteit van) zorg

2. Choosing wisely
o.l.v. prof. dr. Wilco Peul

 • Gaat in op gefundeerde keuzes, met een optimale balans in kwaliteit en prijs van zorg
 • Over het belang van het bespreken en vergelijken van uitkomsten gerelateerd aan de kwaliteit van zorg, primair voor de patiënt, maar ook voor de medewerkers, de organisatie en de maatschappij als geheel

3. Risicomanagement en ethiek
o.l.v. prof.dr. Frank Smeenk

 • Maakt inzichtelijk dat het veilig behandelen van patiënten, het voorkomen van complicaties en het beschermen van de patiënt tegen overbodige medicatie goed is voor de kwaliteit van zorg en positieve effecten heeft op de patiënt- en medewerkertevredenheid en de kosten van de zorg.
 • Laat zien hoe de aios vanuit een breder perspectief kan leren denken over ‘end of life’-vraagstukken, waarbij kwaliteit, tevredenheid en kosten leidend zijn en interprofessioneel leren en werken essentieel is

Workshops (avond)

1. Basis Doelmatigheid – (vol)
drs. Lennart Rem, onderwijskundige en deelprojectleider OOR Leiden en dr. Marlieke Haeck, aios Cardiologie

Dit is een compacte versie van de incompany workshop ‘Basis Doelmatigheid’. U gaat werkmomenten
concreet vertalen naar opleiden in doelmatigheid.

2. Quickscan: waar staan wij in onze opleiding? (vol)
Judith Gregoor en Marieke van der Horst, onderwijskundigen en deelprojectleider OOR ZWN

Na deze workshop heeft u scherp hoe in uw opleiding impliciet of expliciet doelmatigheid al aan bod komt en wat mogelijkheden zijn om dit op te pakken.

3. Een doelmatigheidsproject: wat is dit en hoe doe je dit als aios? (vol)
dr. Cindy Noben, regiocoördinator ‘Doelmatigheid van zorg’ in OORZON

Projecten ‘doen’ kan wel goed zijn, maar hoe begin je eraan en hoe doe je het goed? In deze workshop maak je een start met een plan voor een verbeterinitiatief in jouw opleiding.

4. STARS NL
prof. dr. Laurents Stassen, prof. dr. Frank Smeenk, Bart Jan van der Sleen, Noach Haas en Tinka van Trier

In september 2017 ging STARS NL (naar Canadees voorbeeld) van start. Ambitieuze aios en geneeskundestudenten zijn aan de slag om doelmatigheid van zorg lokaal en landelijk op de agenda te zetten. Hoe doen ze dat?

5. Moreel beraad in de opleidingspraktijk
drs. Menno de Bree

Steeds meer zorgprofessionals organiseren en leiden zelf een moreel beraad binnen hun instelling. Dit is een gespreksvorm waarin professionals op systematische wijze morele praktijkkwesties analyseren, doordenken en bespreken, om zo tot een voor de praktijk werkbare oplossing te komen. Wanneer kan een moreel beraad worden georganiseerd – en wanneer niet? Welk soort casuïstiek is geschikt?- Welke methodieken kunnen er worden gebruikt hoe kies je de juiste? Hoe kunnen deelnemers tot een adequate afweging van hun argumenten komen? In de workshop leer je de basisprincipes van een moreel beraad zodat je er in jouw eigen (opleidings-)praktijk mee aan de slag kunt.

Locatie

CORPUS Congress Centre

Willem Einthovenstraat 1
2342 BH Oegstgeest

Vragen?

Wanneer u vragen heeft, kunt u terecht bij het Bewustzijnsproject via 0183-641074 of info@bewustzijnsproject.nl.