Aios initiatieven

Presenteer jouw initiatief en win de Doelmatigheidsprijs 2018!

Bekijk de  genomineerden 2018

Met de Doelmatigheidsprijs, een initiatief van OOR ZON, willen we aios stimuleren om met een kritische blik te kijken naar de praktijk van alledag en te zien waar aanpassing mogelijk is om de zorg te blijven verbeteren.  We vragen je om minimaal probleem- en doelstelling, plan van aanpak, behaalde resultaten en borging, en evaluatie van jouw initiatief in te vullen.

Download de flyer

Je maakt nu ook kans op een beurs van ZonMW!

Bekijk de criteria waaraan het initiatief moet voldoen.

Download het vragenformulier als hulp bij je voorbereiding

Bekijk de genomineerden van vorig jaar

Aangeboden initiatieven worden gepubliceerd op de website en in een projectenboek dat tijdens het symposium ‘Doelmatigheid van Zorg 2018’ aan alle aanwezigen wordt uitgedeeld. Ben je genomineerd met jouw initiatief, dan kan je dit tijdens het symposium presenteren en zo kans maken op de prijs.  Wie weet word jij de winnaar van de Doelmatigheidsprijs 2018!

We kijken ernaar uit je te ontmoeten in Leiden op 18 april 2018!

Namens het Bewustzijnsproject en OOR Leiden,

onze hartelijke groeten.

De uiterste inzenddatum voor initiatieven voor de Doelmatigheidsprijs is verstreken.