Met de Doelmatigheidsprijs, een initiatief van OOR ZON, willen we aios stimuleren om met een kritische blik te kijken naar de praktijk van alledag en te zien waar aanpassing mogelijk is om de zorg te blijven verbeteren. Wanneer jouw initiatief genomineerd wordt, mag je het presenteren op het Symposium Doelmatigheid van Zorg en maak je kans op de Doelmatigheidsprijs.

Criteria voor indienen

 • Geen commercieel belang
 • Het is aantoonbaar een aios-initiatief dat is ondersteund door de opleider/staflid
 • Voorkeur voor initiatieven met een directe relatie met patiënt c.q. patiëntenvereniging
 • Eerder ingezonden initiatieven worden niet als inzending voor 2018 geaccepteerd
 • Ingediend volgens het format op de website

Criteria voor inhoud

Het doelmatigheidsinitiatief is:

 • Relevant
 • Innovatief / vernieuwend
 • Maatschappelijk verantwoord
 • Ethisch verantwoord
 • Methodologisch verantwoord
 • Prikkelend, stimulerend en inspirerend

Het doelmatigheidsinitiatief beschrijft duidelijk:

 • Het doelmatigheidsprobleem, de relevantie en de impact ervan binnen (en evt. buiten) het vakgebied
 • Suggesties ter verbetering van de praktijk (oplossing voor het doelmatigheidsprobleem en het hiermee te behalen voordeel)
 • Succesfactoren van de verandering
 • Kosten én effecten
 • Vergelijking van de situatie voor (ondoelmatigheid) en na (doelmatigheid)
Dit waren de genomineerden van 2017