Aios aantoonbaar leren bewust na te denken over de behandelkeuzes die ze maken. Met behoud van kwaliteit en patiënttevredenheid. Tijdens de opleiding en daarna, als ze praktiseren als geneeskundig specialist. Dat is nogal breed. Hieronder vind je daarom thema’s voor aios en opleiders: afgebakende onderwerpen die gezamenlijk een rode draad vormen. Per thema vind je waar het over gaat en, wanneer beschikbaar, voorbeelden van projecten waarop je kunt voortborduren binnen jouw opleiding.

Kostenbewustzijn en efficiënt organiseren

Zorgvuldige inzet van middelen begint met bewustzijn. Weten wat het kost als je een onderzoek aanvraagt, een patiënt doorverwijst of extra consulten afspreekt. Hoe verhouden de kosten zich tot andere afdelingen of instellingen? Waarom is het belangrijk dat te weten? Wat kun je zelf doen om efficiënter en patiëntvriendelijk te werken?

Choosing wisely

Voorkomen van verspilling door onnodige medische tests, behandelingen en procedures. Dat streeft het internationale project ‘Choosing wisely’ na. Ook in Nederland wordt hieraan gewerkt. Hier valt veel van te leren. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, dus hier vind je goede voorbeelden uit deze projecten, vertaald naar de opleiding.

Risicomanagement en ethiek

Veilig werken en complicaties voorkomen verbetert de kwaliteit van zorg en vermindert vermijdbare kosten. De patiënt is te allen tijde leidend in je handelen. Is medicatie echt nodig? Zijn de bijwerkingen erger dan de kwaal of verandert de werking door combinaties met andere medicijnen? Hoe kom je hierachter? En als de patiënt niet meer beter wordt; wat kun je dan doen? Wie praat daarover mee?