De aios leert tijdens het werk welke kosten het eigen medisch handelen met zich mee brengt. Voorbeelden hiervan zijn een ‘pop up’ in het elektronische systeem bij het doen van een aanvraag en het beschikbaar maken van andere bronnen over directe en indirecte kosten die gemaakt worden door diagnostisch en therapeutisch handelen. De mogelijkheden van elektronische patiënt dossiers moeten beter worden gebruikt.

De aios leert gebruikt te maken van inzicht in financiële stromen op micro-, meso en macroniveau voor planning van investeringen. De aios leert medeverantwoordelijk te zijn voor bestedingen in de zorg en kent de taal die daarbij gebruikt wordt.

Voorbeelden

Publicaties: