Om te weten waar je kunt besparen, moet je eerst weten wat je uitgeeft. Bijvoorbeeld met een ‘pop up’ in het elektronische systeem bij het doen van een aanvraag of het beschikbaar maken van andere bronnen over directe en indirecte kosten die gemaakt worden door diagnostisch en therapeutisch handelen. Hoe krijg je inzicht in financiële stromen op micro-, meso en macroniveau voor planning van investeringen en wat heb je daaraan? Wat is jouw verantwoordelijkheid bij bestedingen in de zorg?

Voorbeelden

Publicaties: