Veilig werken en complicaties voorkomen verbetert de kwaliteit van zorg. Patiënten mogen niet onnodig aan risico’s worden blootgesteld. De aios moet participeren in de toepassing van prospectief risicomanagement. Zorgincidenten en complicaties die ondanks alle voorzorgen voorkomen, zijn een bron van informatie voor het veiliger organiseren van de zorg.

Voorbeelden

Er zijn nog geen voorbeelden voor dit onderwerp.

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties beschikbaar over dit onderwerp.