De beste zorg voor de patiënt, waarbij verantwoord wordt omgegaan met de beschikbare middelen. Dat is de kern van doelmatige zorg. Onderzoek toont aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. 

Het Bewustzijnsproject werkt met de Opleidings- en OnderwijsRegio’s (OOR’s) aan voorbeelden die kunnen helpen aios op te leiden in het bewust maken van doelmatige keuzes. Een à twee keer per maand kun je praktische handreikingen en voorbeelden via e-mail ontvangen, zodat je daar niet altijd zelf aan hoeft te denken. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en verstrekken deze niet aan derden. Lees de privacyverklaring.

Download de nieuwsbrieven van het Bewustzijnsproject