Om doelmatigheidsproblematiek binnen de eigen afdeling te herkennen en aios op te leiden in doelmatige zorg, kun je hierover een workshop organiseren voor opleiders, leden van de opleidingsgroep en aios. De workshop ‘doelmatig denken en handelen’ is zo ontwikkeld dat de kennis en inzichten meteen in de eigen opleidingspraktijk geïmplementeerd kunnen worden. Door aandacht te schenken aan de doelmatigheidsproblematiek op de werkvloer kunnen aios worden geactiveerd hiermee aan de slag te gaan. Je leert doelmatigheidsproblematiek binnen uw afdeling beter herkennen, en vervolgens aios aan te sturen zodat zij hun talenten verder ontwikkelen om de patiëntenzorg en het zorgproces te verbeteren.

Met het draaiboek en de presentatie kunt u deze workshop (laten) verzorgen in uw eigen instelling, bijvoorbeeld door een onderwijskundige.

Download het draaiboek

Download de presentatie (met Send steps)

Download de presentatie (zonder Send steps)