Verantwoord omgaan met beperkte financiële middelen in de zorg, en op zoek gaan naar zinnige zorg zijn onderwerpen waar het ministerie fors op inzet. Het rendement van de zorg voor de individuele patiënt zal moeten verbeteren en we moeten streven naar gezondheidswinst tegen gelijkblijvende of lagere kosten. In de opleiding tot geneeskundig specialist komt steeds meer aandacht voor kostenbewustzijn. Deze workshop maakt een vertaalslag van kostenbewust kwaliteit leveren naar de leer-werkvloer van a(n)ios.

Met het draaiboek en de presentatie kunt u deze workshop (laten) verzorgen in uw eigen instelling, bijvoorbeeld door een onderwijskundige.

Download het draaiboek voor deze workshop met Quickscan

Download de presentatie met Quickscan

Download het draaiboek voor deze workshop zonder quickscan

Download de presentatie zonder quickscan