Voortijdig praten over het levenseinde is als project in de regio Eindhoven gestart en goed geëvalueerd. Eric van de Laar, medisch ethicus bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, zat in dit project. Hij ontwierp een workshop om artsen te helpen het gesprek aan te gaan over wel of niet behandelen in de laatste levensfase. Daarnaast zijn in het project en het  Catharina ziekenhuis de nodige ondersteunende folders ontwikkeld. Deze informatie kunt u onderstaand inzien.

Lees het interview met Eric van de Laar

Bent u geïnteresseerd in de workshop, dan kunt u via e-mail contact opnemen met Eric van de Laar.

De workshop is in het Radboudumc vertaald naar een interdisciplinair onderwijsprogramma voor aios waarbij geriaters i.o., specialisten ouderengeneeskunde i.o. en huisartsen i.o. met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop met patiënten tijdig over het levenseinde gesproken kan worden. Het onderwijsprogramma treft u bij het ondersteunend materiaal.

Workshop Eric van de Laar (Catharina Ziekenhuis)

Workshop/discipline overstijgend onderwijs Radboudumc

Ondersteunend materiaal

Artikelen/Folders