In de OOR AMC is samen met projectleiders uit de andere OOR’s en met het Bewustzijnsproject een Teach the Teacher-workshop ontwikkeld, met als hamvraag: hoe leer je aios om een door een doelmatige bril te kijken?

Tijdens de geaccrediteerde workshop leren opleiders om op hun eigen afdeling zaken te herkennen die doelmatiger kunnen. Bijvoorbeeld in de patiëntenzorg of in logistieke processen. Daarnaast krijgen ze praktische tips aangereikt om aios doelmatig te leren denken en werken. Bijvoorbeeld: laat ouderejaars aios beurtelings aanschuiven bij stafoverleggen waar financiële zaken aan bod komen, zoals de budgettering voor komend jaar. Zo krijgen ze nu al kennis van niet-medische onderwerpen die, als ze eenmaal specialist zijn, tot de dagelijkse kost behoren. De Teach the Teacher-workshop wordt uitgerold over alle OOR’s. Het Bewustzijnsproject kan de workshop ook op locatie verzorgen.