Op 26 juni 2017 vond een minisymposium Doelmatigheid van Zorg in de Opleiding plaats, Universiteit Leiden Campus Den Haag. Er kwam een zeer geïnteresseerd en gemotiveerd gezelschap van 45 personen bij elkaar.

De interactieve middag werd geopend door dr. Henk Blom (KNO arts LUMC/HAGA ziekenhuis) die vertelde over de introductie van de ‘consult assistant’ KNO app waarmee met behulp van enkele algoritmes patiënten een vragenlijst over hun hoofdklacht invullen, voorafgaand aan het poli bezoek. Dit resulteert in een efficiënter spreekuur en uiteindelijk meer tijd voor de patiënt – en dus betere zorg en patiënten tevredenheid.

Prof. Dr. Wilco Peul (neurochirurg LUMC/HMC, boegbeeld OOR Leiden) nam ons enthousiast mee in de wereld van Choosing Wisely en de afweging tussen de kwaliteit van zorg en het kostenbewustzijn, en hoe men daarmee kan omgaan. Met behulp van enkele voorbeelden uit zijn praktijk zette hij het publiek aan het denken over de niet altijd makkelijke samenwerking met beleidsmedewerkers uit Den Haag en de intrigerende interactie tussen de zorg en de overheid. Welke (proces-) stappen kunnen leiden tot meer efficiëntie in de zorg? En welke kunnen wij beter niet nemen?

Drs. Ruud van der Pol (oogarts, Alrijne Ziekenhuis) praatte ons tezamen met mevrouw Marieke Pronk (Zorg& Zekerheis, ministerie VWS) uitgebreid bij over macrobudgettering en het financiële plaatje rondom cataract-operaties. Wie betaalt voor wat en hoe veel? Waarom lopen de prijzen soms zo uiteen? Het is duidelijk dat de ‘bottom-up’-benadering van financiering niet altijd praktisch is in de ‘top-down’ gerichte gezondheidszorgstructuur.

Doelmatigheid in de zorg vanuit het perspectief van aios

Drs. G.P. Frank (AIOS gynaecologie LUMC) nam ons mee met de implementatie van Verwonder en Verbeter-projecten op de afdeling Gynaecologie, en hij motiveerde AIOS om mee te doen met de Medical Business Projects.

Dr. Johannes Govaerts (AIOS Heelkunde LUMC) sprak over zijn proefschrift en de impact van Value Based Health care binnen het vakgebied van colorectale maligniteiten.

Hierna heeft drs. Daniel Lobatto (OIO Neurochirurgie LUMC) zijn promotieonderzoek gepresenteerd waarin casemanagers patiënten na ontslag na een hypofyseoperatie intensief vervolgen, wat tot kortere postoperatieve opname duur en betere patiënten tevredenheid heeft geleid.

Drs. Danielle Eindhoven (OIO Cardiologie LUMC) liet de data van haar promotieonderzoek over de landelijke data m.b.t. de poliklinische zorg voor patiënten na een acuut hartinfarct zien.

De AIOS initiatieven werden afgesloten met een presentatie van drs. Michiel Hageman (AIOS Orthopedie AMC) – de winnaar van de Doelmatigheidsprijs 2017. De online keuzehulp van Samen Beslissen binnen de orthopedische praktijk stond hierbij centraal.

Activiteiten binnen het het landelijk project

Drs. Serge Mordang (Public School of Professional Health, Universiteit Maastricht) doet voor het project PhD onderzoek naar het invoeren, en de effecten van doelmatigheid in zorg & opleiding, opleidingsgroepen, aio’s maar ook patiënten kunnen deelnemen aan een kort online onderzoek, bij interesse kunnen de resultaten naar de groepen worden teruggekoppeld.

Drs. Corry den Rooyen lichtte de doelen vanuit het Bewustzijnsproject toe. Zij gaf daarna ook voorbeelden van concrete instrumenten die inmiddels ontwikkeld zijn en ingezet kunnen worden zoals een quickscan doelmatigheid en een workshop doelmatigheid voor opleiders en aios.

Drs. Lennart Rem, deelprojectleider voor de OOR Leiden, heeft aangegeven welke activiteiten de OOR Leiden kan verwachten in 2017/2018; opstarten van TtT’s doelmatigheid, introductie van de genoemde checklist en vooral ook de vraag aan aio’s om Aios initiatieven/projecten in te dienen voor de Landelijke Conferentie 2018.

Al met al was het een interessante dag vol innovatie en inspiratie.  De verschillende regionale ziekenhuizen waren goed vertegenwoordigd en konden door de interactieve discussies veel van de plenaire sprekers, en vooral ook van elkaar opsteken. Deze bijeenkomst was een inspirerende aanzet tot het landelijke symposium Doelmatigheid dat in april 2018 in OOR Leiden zal worden georganiseerd. Tot dan!

Anastasia Egorova (Aios Cardiologie LUMC, lid projectgroep OOR Leiden) en Lennart Rem (Deelprojectleider OOR Leiden)