Voor het Bewustzijnsproject maken aios en opleiders vlogs om te laten zien wat je kunt doen voor en waar je aan kunt denken bij doelmatig denken en werken in de praktijk.