Probleemstelling

Weinig kennis van de onderlinge werkzaamheden tussen de verloskunde en de neonatologie.

Leids Universitair Medisch Centrum
Auteurs: Anne Marie Keus, Vincent Bekker

Doelstelling

Zorgen voor beter inzicht van beide vakgroepen in elkaars werkzaamheden.

Plan van aanpak

Donderdagochtend overdracht zo aan te passen dat er leermomenten ontstaan voor beide vakgroepen.

Behaalde resultaten
  • Er zijn al diverse ‘aha’- momenten geweest waarop artsen/verloskundigen aangaven nu opeens te begrijpen waarom hun collega’s van de andere specialiteit iets deden, bijvoorbeeld pre-/postductale saturatie meten / wachten tijdens indalen vaginale stuitbevalling.
  • Meer directe communicatie tussen de aios obstetrie en neonatologie.
  • Toename aanwezigheid van verloskunde staf/aios bij donderdagochtend visite.
Evaluatie / borging

Volgt.