Probleemstelling

Onvoldoende inzicht in zorgaanbieders binnen de GGZ in Nederland.

Radboudumc
Auteur: Margit Klok

Doelstelling

Het ontwikkelen van een interactieve zorgkaart voor zorgaanbieders binnen Geestelijke Gezondheidszorg welke dient als informatief product evenals uitgangspunt voor een netwerk van zorgaanbieders.

Plan van aanpak

Inventarisatie van zorgaanbieders GGZ binnen pilotregio Nijmegen. Aanschrijven van deze zorgaanbieders en enthousiasmeren voor deelname aan interactieve zorgkaart. Zorgkaart ontwikkelen en presenteren in een symposium-bijeenkomst voor zorgaanbieders in de regio. Uiteindelijke doel is het uitrollen van de zorgkaart over heel Nederland en het organiseren van terugkerende netwerkbijeenkomsten binnen de verschillende regio’s om contact te bevorderen tussen verschillende zorgaanbieders binnen GGZ in Nederland.
De zorgkaart en de hiermee gevormde netwerken zullen zorgen voor meer inzicht en daarmee tevredenheid, tevens hogere doelmatigheid van zorg wat zich zal vertalen in kostenbesparing.

Behaalde resultaten

Inventarisatie van zorgaanbieders in GGZ-regio Nijmegen is reeds gemaakt. Onderhandelingen over het realiseren van de interactieve zorgkaart lopen. Contact met zorgaanbieders wordt gelegd. Symposium wordt gepland voor maart/april 2018.
In het geplande symposium zal een werkende interactieve zorgkaart getoond en gedemonstreerd worden aan alle zorgaanbieders GGZ in regio Nijmegen. Idealiter zal het project landelijk gepresenteerd worden op symposia waardoor zorgaanbieders geënthousiasmeerd worden om deel te nemen aan het project.

Evaluatie / borging

Tijdens het symposium in maart/april 2018 zal evaluatie plaatsvinden van de tot dan toe geproduceerde interactieve zorgkaart GGZ. Tevens zal een inventarisatie gemaakt worden van aantal deelnemende zorgaanbieders en het door hun te vormen netwerk.