Probleemstelling

Met de participatient app kunnen ziekenhuisinfecties voorkomen worden, met name katheter gerelateerde urineweginfecties.
Van alle patiënten krijgt tot 10% een infectie in het ziekenhuis. Eén derde van opgenomen patiënten krijgt een katheter en 40% van  urinekatheters is geplaatst wegens een onterechte reden of blijft te lang in. Dit is de grootste bron van ziekenhuisinfecties.

 

Leids Universitair Medisch Centrum / HagaZiekenhuis
Auteur: Robbert Bentvelsen

Doelstelling

In onze multi-centered prospectieve interrupted time series, is ons primaire doel 15% vermindering van onterecht urinekatheter gebruik. We zullen het resultaat van de app evalueren in een kwaliteitsverbeterproject op verpleegafdelingen. Patiënttevredenheid en betrokkenheid bij hun zorg zijn secundaire eindpunten.

Plan van aanpak

De app bevat de Katheter Check, waarin patiënten worden gemotiveerd om door 8 eenvoudige vragen te beantwoorden, te checken of hun urinekatheter nog nodig is. Ze krijgen een advies en kunnen dit met hun verpleegkundige bespreken. Door de katheter eerder te verwijderen kunnen we blaasontsteking en sepsis te voorkomen.

Daarnaast biedt de app ook een dagelijkse reminder om de vragen in te vullen, andere handige functionaliteit zoals opname informatie en een pijnscore.

We introduceren de app op een afdeling en kunnen hiermee bewustzijn creëren over ziekenhuisinfecties en het op tijd verwijderen van katheters.

Behaalde resultaten

Samen met patiënten en verpleegkundigen hebben we een prototype getest en doorontwikkeld. Momenteel (november 2017) hebben we een proof-of-concept lopen op een verpleegafdeling en zijn bezig om in 2018 op meerdere afdelingen een doelmatigheids-/implementatiestudie op te zetten.

Evaluatie / borging

Het prototype testen en de proof-of-concept leverde veel informatie en waardevolle patiënten feedback op als: leesbaarheid van de app (grotere letters), toevoegen van afdelings patiëntenfolder, betere uitleg voor verpleging.