Probleemstelling

Bij circa 50% van de ziekenhuis incidentmeldingen en bij 25% van alle medicatiegerelateerde fouten volgens het HARM rapport zijn antitrombotica betrokken. Antitrombotica worden veel voorgeschreven op de zaal door a(n)ios met beperkte klinische ervaring. Met het voorschrijven van deze risicovolle middelen worden regelmatig fouten gemaakt.

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Auteurs: M. Lafeber, F. van Stiphout, K. Kramers

Doelstelling

Opleiding van beginnende a(n)ios middels een e-learning over antitrombotica zodat het aantal fouten wordt gereduceerd. Een pilot onderzoek in het Radboud UMC toonde dat training bij 6e jaars geneeskunde studenten leidt tot minder medicatiefouten en vertrouwen in het voorschrijven van deze geneesmiddelen.

Plan van aanpak

Een e-learning over antitrombotica.

Behaalde resultaten

Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de laatste versie van de e-learning. Zodra deze klaar is wordt de e-learning aangeboden via virtual medschool.

Evaluatie / borging

Nog niet verricht.

Lees ook het interview met Melvin Lafeber

Download bijlage