Genomineerd voor de Doelmatigheidsprijs 2018

Telecardiometabool is online en onderdeel van het Cardiometabole Zorgnetwerk.

Meer dan 1,6 miljoen patiënten in Nederland hebben te maken met cardiometabole aandoeningen, zoals (hoog risico op) hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie, chronische nierschade, obesitas en dyslipidemie. Cardiometabole aandoeningen komen vaak gezamenlijk voor en hebben gemeenschappelijke risicofactoren. Slechts zelden heeft een patiënt maar één diagnose. Toch worden deze aandoeningen veelal niet in samenhang behandeld.

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Auteur: A.A. van de Woestijne

De zorg is dikwijls complex en gefragmenteerd en gebaseerd op veel verschillende richtlijnen en zorgstandaarden. Dit gaat ten koste van individualisatie en leidt onder andere tot polyfarmacie, met bijwerkingen van medicatie en verminderde therapietrouw tot gevolg. Onder druk van de overheid en zorgverzekeraars wordt in toenemende mate de zorg voor patiënten met cardiometabole aandoeningen naar de eerste lijn verplaatst. Met name huisartsen krijgen te maken met toename van het aantal zorgvragen en met complexere zorg. Goede transmurale samenwerking en afstemming van zorg is daarom belangrijk. In de praktijk blijkt het voor huisartsen echter tijdrovend en soms lastig om een algemene vraag over cardiometabole zorg in de brede zin bij het ziekenhuis neer te leggen. Naast logistieke redenen heeft ook de gefragmenteerde ziekenhuis zorg ervoor gezorgd dat de huisarts vaak met meerdere specialisten moet overleggen.

Om mét elkaar kwalitatief hoogstaande, geïntegreerde en geïndividualiseerde cardiometabole zorg te leveren voorziet Telecardiometabool in een platform waarop alle vragen over cardiometabole aandoeningen in de volle breedte gesteld kunnen worden. De huisarts stelt zijn vraag op cardiometabool gebied, zonder na te hoeven denken of hij de nefroloog, diabetoloog of vasculair geneeskundige zou moeten bevragen, en het specialistisch expertteam zorgt voor een op maat gesneden advies. Samen met de huisarts wordt gekeken waar en door wie de zorg voor die patiënt het beste verleend kan worden en of verwijzing zinvol is.

Telecardiometabool is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen medisch specialisten, huisartsen en patiënten en is volledig toegesneden op de wensen van de gebruikers. Sinds een aantal maanden wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt en de ervaringen van de consulterende zorgverleners, de specialisten én de patiënten zijn positief. De gestelde vragen zijn divers en gaan bijvoorbeeld over diabetes bij kwetsbare ouderen, hypertensie, chronische nierschade en polyfarmacie met bijwerkingen tot gevolg.

Via Telecardiometabool staan specialisten in directe verbinding met de zorgverleners uit de eerste lijn. Het platform is daarmee een belangrijke schakel in het Cardiometabool Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk, wat in pilot-verband in de regio is geïmplementeerd, is de zorg voor patiënten met cardiometabole aandoeningen georganiseerd met en rondom de patiënt en afgestemd op de wens van de patiënt. Het draait hierbij om integratie en individualisatie van zorg. De patiënt pakt, indien mogelijk en gewenst, steeds meer de regie. De komende tijd zal dit netwerk verder worden geïmplementeerd en zal Telecardiometabool vanuit meerdere ziekenhuizen worden aangeboden.

Aios Tom van de Woestijne en opleider Karin Kaasjager leggen in onderstaande video uit wat het project inhoudt en wat aios ervan leren.

Download bijlage