Probleemstelling

Het aanvragen van zinnige, zuinige laboratoriumdiagnostiek wordt steeds moeilijker, gezien de toename en complexiteit van klinisch chemische laboratoriumtesten. Dit vraagt veel kennis en ervaring van aanvragers en van huisartsen in het bijzonder.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Auteur: Jasmijn van Balveren

Doelstelling

Met de introductie van het DTO bij aios huisartsgeneeskunde wordt gestreefd naar bewustwording van factoren die doelmatig aanvragen van diagnostiek beïnvloeden en krijgen de aios handvatten om de juiste diagnostiek op het juiste moment in te kunnen zetten.

Plan van aanpak
  • Doorontwikkelen van DTO’s afgestemd op aios
  • Plannig en organisatie van DTO’s voor aios
  • Ontwikkelen van evaluatie instrumenten (ervaring van aios met het DTO)
  • Begeleiden van DTO’s
  • Data-analyse
  • Rapportage
Behaalde resultaten

Er is een projectgroep samengesteld met betrokkenen uit alle disciplines:  2 aios huisartgeneeskunde, 2 huisartsbegeleiders/opleiders, 3 klinisch chemici en ondersteuning vanuit ‘meetpunt kwaliteit’ (organisatie van DTO). Op dit moment zijn er 4 DTO sessies gepland in overleg met de opleiding huisartsgeneeskunde te Nijmegen en Maastricht. Er wordt gewerkt aan de enquêtes voor de evaluatie van het DTO.

Evaluatie / borging

Evaluatie van de interventie zal plaats vinden zodra de DTO’s gegeven zijn (april – mei 2018).

Download bijlage