Probleemstelling

Op dit moment is onduidelijk hoeveel patiënten tijdens een eerste consult binnen de tweede lijn in aanmerking komen voor een operatie. Onze inschatting is dat dit minder dan 10% is. Eén op de drie klachten in de huisartsenpraktijk betreffen het bewegingsapparaat. Een groot deel wordt al in de eerste lijn behandeld. Met name patiënten met klachten waarbij aanvullend onderzoek wordt aangevraagd, worden regelmatig verwezen. Naar ons idee kan met de juiste ondersteuning dit aantal verder verminderen.

Regionale OpleidingsGroep Orthopedie Oost
Auteurs: Stijn van Gennip, Albert van Houten

Doelstelling

Het eerste doel is om zorg te dirigeren naar de juiste zorgverlener. Het tweede doel is om de eerstelijns zorgverlener ondersteuning te bieden bij een orthopedisch behandeling. Het derde doel is kennisoverdracht en scholing middels video’s en verdiepingsinformatie.

Plan van aanpak

Het raamwerk voor ons plan heeft inmiddels een concrete vorm. In eerste instantie (mei 2016) hebben wij een beslisboom gemaakt op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en onze eigen klinische kennis en ervaring. Wij hebben informatieavonden georganiseerd (november 2016) waarin wij dit project met verschillende huisartsen uit de regio hebben besproken. Naar aanleiding van opmerkingen hebben wij onze beslisboom verbeterd. Momenteel zitten we in de fase (begin 2018) dat wij onze beslisboom hebben gedigitaliseerd naar een web-based programma. In februari 2018 hopen wij onze beslisboom te lanceren binnen een selecte groep huisartsen in regio Nijmegen.

Behaalde resultaten

Niet van toepassing.

Evaluatie / borging

In eerste instantie willen wij in een onderzoeksetting het gebruik van de beslisboom evalueren en verder verbeteren. Hierbij hopen wij iemand binnen de huisartsenopleiding te betrekken; wij zijn voornemens dit te doen in het kader van een onderzoeksstage/ -project. De duur van dit project zal minimaal 1 jaar bedragen. Afhankelijk van de effectiviteit van onze beslisboom willen wij uitbreiden naar meerdere gewrichten en alle educatiemogelijkheden benutten. In de toekomst denken wij dan bijvoorbeeld aan een directe interface met de huisarts om specifieke casuïstiek te bespreken.