Probleemstelling

Crowding van de Nederlandse Spoedeisende Hulpen is een groeiend probleem. Deze toename van drukte zorgt voor een daling van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Het leidt tot meer fouten, een hogere mortaliteit en een toename in aantal burn outs bij artsen en verpleegkundigen. In de brandbrief van Traumanet AMC getiteld ‘Regionale spoedzorg – de rek is eruit’ d.d. 19 mei 2016 wordt het volgende beschreven: ‘Een volle SEH kan piekbelastingen slecht verwerken.

Radboudumc
Auteurs: Evelien van Eeten (Spoedeisende Hulparts in opleiding en NVSHA bestuurslid portefeuille aios)

De ambulance rijdt meestal naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Hierdoor kan het zijn dat er meerdere (hoge urgentie) patiënten bij hetzelfde ziekenhuis tegelijk worden binnengebracht.’

Crowding speelt ook in onze regio een steeds grotere rol, wij willen dit probleem graag aanpakken door het creëren van een live-monitoring.

Doelstelling

In de huidige situatie wordt er pas een melding gedaan wanneer een ziekenhuis dicht is. Onze insteek is ‘beter voorkomen dan genezen’. Met de applicatie 2TWNTY4 geven we de acute keten (huisartsen, ambulances, SEH) inzicht in de drukte op de SEH, de beddencapaciteit van de ziekenhuizen en de openstelling statussen. Hiermee zetten we een stap in de regionalisering van spoedzorg, voorkomen we piekdrukte, kunnen patiënten die reeds bekend zijn in een ziekenhuis eerder bij dat ziekenhuis terecht en voorkomen we sluiting van de SEH. Naast de alledaagse praktijk is een goede regulatie van patiënten van levensbelang in het geval van een eventuele ramp.

Plan van aanpak

In een samenwerking met het Radboud, LUMC en Hotflo hebben we de applicatie 2TWNTY4 ontwikkelt. Voor deze ontwikkeling hebben we overleg gehad met huisartsen, ambulances en patiënten om te kijken waar de zorg doelmatiger kan en waar de behoeften van de acute keten liggen. Hierdoor hebben we een groot draagvlak voor de applicatie gecreëerd. In het tweede kwartaal van 2018 zal de applicatie live gaan in regio Nijmegen en Leiden. Na deze eerste versie kunnen we evalueren, door ontwikkelen en de andere regio’s in Nederland betrekken.

Behaalde resultaten

Eind januari 2018 hebben we 2TWNTY4 mogen presenteren als best practice op de Acuut beter conferentie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens deze conferentie hebben we veel positieve reacties gekomen op de huidige ontwikkelingen en een nog groter draagvlak gecreëerd.

Evaluatie / borging

De eerste versies zullen live gaan in het tweede kwartaal van 2018, hierna zal een evaluatie plaats kunnen vinden. Tot die tijd wordt er landelijk uitgekeken naar de lancering, het moment waarop we met 2TWNTY4 een stap zetten naar een efficiëntere acute keten met kwalitatief hoge spoedzorg.