Probleemstelling

Wekelijks worden in het RadboudUMC ontlastende pleurapuncties uitgevoerd bij patiënten met maligne pleuravocht. Deze behandeling is meestal symptoombestrijding bij patiënten die zich in de palliatieve fase bevinden van de behandeling van hun maligniteit. Pleuravocht kan vrij snel recidiveren, wat ook leidt tot meerdere drainages. Indien de prognose langer dan één maand is, kan een talk pleurodese overwogen worden, dit wordt in het RadboudUMC bij deze patiëntengroep voornamelijk gedaan middels een thoraxdrain. 

Radboudumc, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Auteur: S.K. Badrising (longarts i.o.)

De kans dat een talk pleurodese effectief is, is na 30 dagen is ongeveer 75%. Na een half jaar is dit nog maar 50%.
Een andere behandeloptie is het plaatsen van een getunnelde pleurale katheter. Deze katheters blijven permanent aanwezig. Systemische behandelingen zijn geen contra-indicatie. In de thuissituatie kan het pleuravocht regelmatig worden ontlast door een verpleegkundige, dit maakt ziekenhuisbezoeken voor pleuravocht gerelateerde dyspnoe overbodig. Betere management van pleuravocht leidt tot minder dyspnoe en daarmee een betere kwaliteit van leven. De zorgkosten zullen lager worden omdat pleuravocht gerelateerde opnames niet meer nodig zullen zijn.
Op dit moment is het plaatsen van een dergelijke katheter bij patiënten met maligne pleuravocht beperkt, enerzijds omdat er buiten de longafdeling weinig kennis is over deze vorm van maligne pleuravochtbehandeling. Anderzijds, omdat er logistieke en financiële bezwaren zijn.
Ook wordt de katheter, indien geplaatst, vaker geplaatst bij patiënten in een latere fase van hun ziekte.

Doelstelling

Patiënten de optie te geven om te kiezen voor plaatsing van een getunnelde pleurale katheter, wat kan leiden tot een betere kwaliteit van leven en minder ziekenhuisopnames.

Plan van aanpak
  1. In overleg met alle betrokkenen (longartsen, oncologie verpleegkundigen, palliatief team en verpleegkundigen behandelkamer) bespreken hoe ervoor gezorgd kan worden dat de logistiek versimpeld kan worden en dit uitvoeren.
  2. Inventariseren totale kosten van plaatsen getunnelde pleurale katheter.
  3. Medische scholing rondom plaatsing en verzorging en evt. verwijdering van getunnelde pleurale katheters.
  4. Medische scholing voor aanvragende behandelaars over verschillende behandelopties bij maligne pleuravocht.
  5. Evaluatie en intervisie met alle betrokkenen.
Behaalde resultaten

Nog geen.

Evaluatie / borging

Nog geen.

Download bijlage