Probleemstelling

Onlangs bracht VeiligheidNL haar nieuwe rapport uit over sportblessures op de Spoed Eisende Hulp (SEH).  In 2016 werden er totaal 121.000 sportblessures op de SEH behandeld. Daarnaast is er een substantieel aantal sporters dat zich op een andere manier met een blessure medische zorg zoekt. Iedere sporter verdient de best mogelijke zorg. De samenwerking tussen verschillende medisch professionals (waaronder sportartsen, orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten) is hierbij essentieel.

Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Auteurs: Kodde, Reurink, Loeffen, Reilingh

Door subspecialisaties binnen deze vakgebieden bestaat er in Nederland een gevarieerd aanbod van zeer goede sportzorg. Echter wordt deze zorg vaak moeilijk en/of laat gevonden. Een vertraging in het initiëren van de juiste behandeling heeft tot gevolg dat patiënten langer met blessures rondlopen en kunnen verzuimen van werk. Daarnaast kost het tijd en geld als een patiënt van specialist naar specialist wordt verwezen alvorens hij/zij op het juiste adres is.

Doelstelling

De patiënt en medisch professional kunnen snel en gemakkelijk de juiste aanbieder van sportzorg vinden, die gespecialiseerd is in de zorg van de betreffende blessure.

Plan van aanpak

Aios orthopedie en sportgeneeskunde uit het cluster AMC hebben de handen ineen geslagen en het sportmedischnetwerk.nl opgericht. Er is een website gecreëerd waarop medische professionals in de sportzorg zich kunnen aanmelden en vindbaar maken voor collega’s en/of patiënten. De professionals geven hierbij hun aandachtsgebied (bijvoorbeeld gewricht, spiergroep) en sportaffiniteit aan. Daarnaast bied de website evidence based protocollen voor de behandeling van de 50 meest voorkomende blessures en de mogelijkheid om deel te nemen aan interactief platform.

Behaalde resultaten

De website sportmedischnetwerk.nl is november als pilot gelanceerd. Op dit moment hebben 100 leden zich aangemeld voor de Beta versie.

Evaluatie / borging

In de huidige Beta-versie wordt door de leden regelmatig feedback gegeven op het functioneren van het netwerk en de site. In de loop van 2018 zal het netwerk officieel worden gelanceerd voor het grote publiek, met als doel meer dan 1000 leden. We zullen periodiek een kort evaluatieformulier naar alle leden sturen om te beoordelen of het netwerk efficiënt werk bevorderd, en om na te gaan of er nog doelmatiger gewerkt kan worden in de sportzorg.

Download bijlage