Probleemstelling

Voorste kruisbandreconstructies worden in het MMC in klinische opname geopereerd. Een klinische opname gaat gepaard met hogere kosten, meer infecties en een lagere tevredenheid onder patiënten. Een operatie in dagopname laat klinisch vergelijkbare uitkomsten zien, is goedkoper, leidt tot minder infecties en resulteert in meer tevredenheid. Tevens wordt een postoperatieve controlefoto achterwege gelaten, aangezien deze overbodig is.

Máxima Medisch Centrum
Auteur: Martijn Dietvorst

Doelstelling

Voorste kruisbandreconstructies in dagbehandeling en het achterwege laten van een postoperatieve controlefoto.

Plan van aanpak

Multidisciplinaire benadering (orthopedie, anesthesie, fysiotherapie, verpleegkundige, management) via brainstormsessie, waarna protocol wordt geschreven.

Behaalde resultaten

Kostenbesparing: € 85.272,- tot € 93.423.- per jaar.

Evaluatie / borging

Na een jaar kunnen we de patiënten van 2017 (klinische opname) en 2018 (dagopname) vergelijken in duur opname, klinische uitkomsten (PROMs), complicaties