Probleemstelling

Er is te weinig kennis van operatie-instrumenten waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dit kan voorkomen worden door gebruik van onze app Snijgerei.

Franciscus Gasthuis & Vlietland
Auteur: Guy Vijge

Doelstelling

Een interactieve app maken genaamd Snijgerei.

Plan van aanpak

De app is in ontwikkeling, bestaat reeds als concept in de App Store en heeft momenteel met name steun nodig van een grafisch ontwerper.

Behaalde resultaten

De app is in ontwikkeling, bestaat reeds als concept in de App Store.

Evaluatie / borging

De app is in ontwikkeling, bestaat reeds als concept in de App Store.

Download bijlage