Genomineerd voor de Doelmatigheidsprijs 2018

Probleemstelling

Op de afdeling Heelkunde van het HagaZiekenhuis worden verschillende ziektebeelden behandeld. Over het algemeen worden de meeste mensen geopereerd en verloopt de planning rond de opname gestructureerd volgens bepaalde protocollen. Op dit moment zijn voor elk discipline verschillende folders aanwezig om patiënten te informeren.

Haga Ziekenhuis
Afdeling: Heelkunde
Auteur: Mark van Roosmalen

Patiënten krijgen al deze informatie, maar we merken dat deze informatie vaak niet goed aankomt. Daarnaast wordt deze pas verstrekt na het 1e consult.
Dit heeft een aantal nadelen: een patiënt komt minder goed geïnformeerd het consult in dan wanneer hij zich tevoren heeft kunnen inlezen. De verstrekte informatie raakt gemakkelijk kwijt/is niet overal beschikbaar, de mogelijkheden voor visuele ondersteuning zijn beperkt ten opzichte van moderne technieken en de folders zijn niet bruikbaar voor mensen die de Nederlandse taal niet of niet voldoende machtig zijn. Hierdoor kan stress, angst en een onjuist verwachtingspatroon ontstaan, waardoor de patiënttevredenheid in het gedrang kan komen.

Doelstelling

De kwaliteit van het consult optimaliseren, samen een betere keuze maken, angst en stress wegenemen en een juist verwachtingspatroon creëren door gebruik te maken van een App. Hierbij ontvangt de patiënt: informatie over eerste consult, diagnostiek, voorbereidingen voor een operatie, opname, operatie en ontslag en over nazorg en eventuele revalidatie.

Voordeel:

 • Betrouwbare, gebruiksvriendelijke informatiebron voor patiënten
 • Push notificaties versturen om actief op informatie te wijzen
 • Deelbaar met familie en vrienden: zelfde informatie, zelfde moment, zelfde bron
 • Interactief: vragen stellen, video’s tonen
 • Uitstraling ziekenhuis
 • Content beheer via online Content Management Systeem (CMS)
 • Inhoud kan steeds worden aangepast aan de lokale situatie in het ziekenhuis. Dus altijd up-to-date
 • Goedkoper (geen drukkosten en milieubelasting)
 • Informatie komt op het juiste moment naar de patiënt toe, in plaats van dat de patiënt deze zelf moet gaan opzoeken/ophalen.
 • Makkelijk vragenlijsten te implementeren (en evalueren)
 • Taal eenvoudig aan te passen
Plan van aanpak

Onder supervisie van de chirurgen zal door arts-assistenten worden begonnen met het uitwerken van de verschillende zorgpaden en het samenstellen van een evidence based informatiebron voor patiënten toegespitst op het probleem, waarmee zij worden doorverwezen naar de polikliniek. Bij de afsluiting van het contract met de aanbieder van de app wordt door de appbouwer de opmaak/lay-out verzorgd. De inhoud kan vervolgens zelf worden aangepast en ingevuld via het CMS. Wanneer dit voor de eerste zorgpaden voltooid is kan de proeffase beginnen. Doel is dat patiënten die worden verwezen naar de poli samen met hun afspraak een verwijzing krijgen naar de app. Via het CMS kan worden gemonitord welk deel van de patiënten hier daadwerkelijk gebruik van maakt. Tijdens de afspraak kan worden ingehaakt op de reeds verstrekte informatie en ook terug worden verwezen naar de app als naslagwerk. Evaluatie kan plaatsvinden door via de app een evaluatieformulier te sturen. Blijkt dat de app weinig wordt gebruikt dan zal de evaluatie plaatsvinden middels papieren evaluatie-formulieren om verbeterpunten op te sporen.

Beoogde planning:

 • Februari: voorbereiding content
 • Maart: revisie content na feedback specialisten, maken scripts voor ondersteunend videomateriaal
 • April: opnemen videomateriaal en uploaden content in backbone systeem
 • Mei: proefdraaien en troubleshooting
 • Juni: officiële livegang en start evaluatie
 • December: eerste tussenevaluatie
Behaalde resultaten

Het betreft een project dat nog uitgerold moet worden. Dus nu nog geen.

Evaluatie / borging

Wij kiezen ervoor om een pilot te houden onder patiënten met mammacarcinoom gezien de zorgpaden hier complex zijn en het een groep is die doorgaans zal vallen onder de groep patiënten die ontvankelijk is voor dergelijke informatiebronnen (relatief jonge patiënten).
Bovendien is dit een grote groep waarbij verschillende behandelaars betrokken zijn en veel behandelopties en -fases bestaan. Derhalve valt onder deze groep naar onze mening veel winst te behalen op de punten zoals in ons voorstel omschreven.
Evaluatie vindt plaats middels vragenlijsten. Deze worden verstrekt voor de behandeling, na de behandeling en een half jaar na de behandeling. In ieder geval zal gevraagd worden naar gebruiksvriendelijkheid, duidelijkheid van de verstrekte informatie, het gevoel goed geïnformeerd te zijn, tevredenheid over de behandeling in het algemeen en de nuttigheid van de push notificaties ter herinnering van preoperatieve afspraken.
Afhankelijk van de resultaten zal worden besloten verdere aanpassingen te doen en het concept eventueel uit te werken voor alle zorgpaden binnen de Heelkunde en andere specialismen binnen het ziekenhuis.