Probleemstelling

Patiënten na een hartinfarct moeten goed geïnformeerd, actief betrokken en therapietrouw zijn.

Leids Universitair Medisch Centrum
Auteur: Roderick Treskes

Doelstelling

Patiënten door middel van e-Health intensiever controleren en meer betrekken bij hun eigen revalidatieproces na een hartinfarct.

Plan van aanpak

In de huidige zorg worden patiënten na een infarct binnen een jaar 4x op de poli gezien. Daar tussendoor is niet of weinig contact. Met e-Health kunnen patiënten elke dag ECG, bloeddruk, gewicht en stappen doorsturen. Deze worden opgeslagen in EPD en gecontroleerd door een promovendus en twee verpleegkundig specialisten. In het geval van afwijkende data neemt het ziekenhuis contact op met de patiënt. Verder worden twee (van de vier) reguliere spreekuren gewijzigd in digitale spreekuren.

Behaalde resultaten

Bloeddruk is beter gereguleerd. Verder is de patiënttevredenheid in de e-Health groep zeer hoog (rond de 95%).

Evaluatie / borging

e-Health leidt tot betere surrogaat uitkomsten en een hoge patiënttevredenheid. Patiënten worden bij hun zorgproces betrokken en waarderen dit.