Probleemstelling

Patiënten die naar de polikliniek Klinische Genetica komen worden ruim tevoren ingepland. Voor het poli-contact vindt vaak een uitvoerige voorbereiding plaats. Wanneer patiënten zich minder dan 48 uur voor een geplande afspraak afmelden, is er geen ruimte meer om een andere patiënt op de vrij gekomen plek in te plannen. In deze tijd kunnen er dus geen verrichtingen worden gedaan door de counselors. De afdeling ontvangt voor deze gewerkte uren geen geld.

MUMC+
Afdeling: Klinische Genetica
Auteur: V. van der Schoot

Datum start: 29 december 2016

Doel van het initiatief

Het in kaart brengen van de redenen waarom patiënten zich <48 uur voor een afspraak afmelden geeft wellicht een ingang voor het bedenken van interventies om te voorkomen dat zich dit voordoet.

Samenvatting
 1. Relevantie project.
  Wanneer patiënten zich <48 uur voor de geplande afspraak afmelden is er geen ruimte om een andere patiënt in te plannen en vinden er geen verrichtingen plaats waardoor de afdeling geen kosten kan declareren voor de gewerkte uren van de counselor.
 2. Competentie-ontwikkeling.
  – Er zal worden samengewerkt met werknemers met verschillende taken binnen de afdeling.
  – Aan alle betrokkenen zal feedback en bijsturing worden gevraagd.
  – Het betreft een project wat resultaten zal opleveren verworven over een langere periode; een goede tijdsindeling is hierbij essentieel.
  – Evaluatie van bovenstaande vindt plaats door supervisie op verschillende momenten. Ook vindt er terugkoppeling plaats naar de gehele afdeling Klinische Genetica.
 3. Waarborging project.
  – De uitvoering van dit project berust op taken die al behoren tot het takenpakket van de betrokkenen.
  – Terugkoppeling vindt plaats naar degenen met de verantwoordelijkheid om de situatie te verbeteren.
Generaliseerbaarheid resultaten

Indien andere afdelingen ook bijhouden welke patiënten zich <48 uur voor een afspraak afmelden, dan is het zeker aan te raden ons formulier te gebruiken. Wel moeten de redenen voor het annuleren dan op de afdeling gespecificeerd worden, aangezien wij er enkele redenen bij hebben staan welke specifiek voor onze afdeling gelden. Ook schat ik in dat voor ons het probleem verder gaande gevolgen heeft dan voor andere afdelingen aangezien onze voorbereidingstijd per patiënt langer is en er meer tijd per patiënt staat ingepland dan over het algemeen het geval is bij andere specialismen.

Download bijlage