Probleemstelling

De afnameset voor de fibronectine gebruiken wij bij patiënten waarbij wij een verdenking op een dreigende vroeggeboorte hebben op basis van een te korte cervix (echografisch).Deze patiënten werden inwendig onderzocht en zodra wij een verkorte cervix constateerden moesten wij aan de verpleging vragen om de klinische chemie te bellen om een afnameset per buizenpost op te sturen. Hier ging altijd tijd overheen (wisselend tussen de 10-30 min).

MUMC+
Afdeling: Verloskunde / Klinische chemie
Auteur: Annemarie Fransen

Datum start: 2017

Wanneer de test eenmaal aangekomen was, werden wij weer gestoord in de werkzaamheden waarmee wij bezig waren op dat moment om de test af te nemen. De patiënte moest zich dan voor een 2e maal uitkleden en op een gynaecologische stoel plaatsnemen voor de afname. Hierdoor konden deze consulten niet snel afgehandeld worden.

Dit heeft nadelige gevolgen voor:

  • AIOS/verpleging: onderbrekingen in consultvoering en werkzaamheden
  • patiënten: 2x uitkleden én indien positief is er toch meer tijd verstreken alvorens longrijping met tocolyse
    gestart kan worden.
  • afdeling: bezet houden van onderzoekskamers
Doel van het initiatief

Afnameset voor fibronectine-test op verloskamer bewaren.

Samenvatting

Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelingen/of instellingsniveau?
Door de aanwezigheid van de afnameset op de verloskamers, kunnen consulten waarbij de afname hiervan geïndiceerd efficiënter worden verricht. Tevens hoeven patiënten niet 2x onderzocht te worden. De klinische chemie hoeft de afnameset niet meer op te sturen.

Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?

  • Samenwerken: betrekken van/communicatie met juist professies/disciplines die mogelijk betrokken
    kunnen zijn bij dit project.
  • Organisatie: hoe kunnen we de vraag in de praktijk implementeren?

Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?

  • Evaluatie na 3 maanden door afdeling/staflid/AIOS/klinische chemie.
Leereffect project

Samenwerking met andere disciplines. Wie is verantwoordelijk voor bevoorrading op afdeling? Wat heb ik ervan geleerd? Het leek een super simpel iets om te regelen: alleen een setje op de verloskamer leggen dacht ik. Bleek zeer belangrijk dat we in een vroeg stadium ook de andere medewerkers (o.a. afdelingshoofd) hebben betrokken, omdat voor hun de noodzaak in eerste instantie niet heel hoog leek. Dit hadden wij gelukkig gedaan en bleek veel belangrijker dan ik had gedacht!

Download bijlage