Aanvankelijk om ouderen in een stabiele situatie rustig te laten nadenken of zij bij een heupfractuur wel voelen voor operatie. Dit is later uitgebreid naar alle behandelwensen en ook deze behandelwensen vastleggen.

Westfriesgasthuis
Auteur: Judella Daal

Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Ouderen voelen zich gehoord en er wordt gehandeld naar hun wensen. Er vinden geen onderzoeken/behandelingen plaats die zowel voor de patiënt als voor de dokter/ziekenhuis niet gewenst zijn.

Hoe kan het doelmatigheidsinitiatief geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?

Er heeft een pilot gedraaid in Westfriesland welke tot uitkomst had dat indien goed geborgd in een zorgpad, rekening gehouden kan worden met beperking in behandelwensen van patiënt, ic niet opereren van de heup, mits het behandelalternatief goed is geborgd. Op dit moment wordt het project over een groot deel van Westfriesland uitgerold door huisartsen.

Wat heb je nog nodig om het tot een (groter) succes te maken?

Tevens loopt op dit moment een dergelijk project in het VUMC. Uitrollen van het project kan voor huisartsen een tijdrovende bezigheid zijn als patiënt besluit thuis te blijven en een palliatief traject thuis geboden wordt.  Het bewustmaken van zorgverleners dat bij het besluiten om een patiënt niet te behandelen in het ziekenhuis, dit alleen kan als goede afstemming en overdracht met de 1e lijns-artsen heeft plaatsgevonden. En dat artsen het gesprek moeten aan gaan over het overlijden (dat blijkt soms moeilijk) met patiënt, mantelzorgers en zorgverleners die in de 1e lijn deze zorg gaan bieden.

Dit project is gepresenteerd op  de OOR OZON- conferentie CHOOSE Wisely op 17 mei 2017