Zowel patiënten als artsen willen graag ‘samen beslissen’. Het gebeurt al veel, maar het kan beter. Soms voelt het ook nog niet genoeg als ‘samen’. Daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk. Daarom is in oktober een nieuwe campagne gestart: Betere zorg begint met een goed gesprek. Doel is onder andere om bestaande initiatieven op het gebied van ‘samen beslissen’ te bundelen en te delen met een toolkit.

De campagne is tot stand gekomen door de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten, in samenwerking de Nederlandse ziekenhuizen, NVZ, en Nederlandse federatie van universitair medische centra, NFU. Dit allemaal is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het ministerie van VWS, ZonMw en Zorginstituut Nederland.

Bezoek de website www.begineengoedgesprek.nl