Gezondheidswinst aantonen door patiëntbevindingen te publiceren
Een forse budgetoverschrijding daagde aios Orthopedie uit om uit te zoeken waar de onvoorziene kostenstijging vandaan kwam, in kaart te brengen welke kosten het meest stegen en hoe besparing kan worden gerealiseerd.

Door het uitvoeren van dit project werd de vakgroep gedwongen beter te communiceren en samen te werken om tot een beter resultaat te komen. Bewustwording is noodzakelijk om weloverwogen en maatschappelijk om te gaan met het zorgbudget. Door middel van georganiseerde meetings voorgezeten door de initiatiefnemers van dit project kan de afdeling hierover geschoold worden.

Wat levert het op?

Door in kaart te brengen welke kosten het meest zijn gestegen, krijg je inzicht in patronen die daaraan ten grondslag liggen. Om besparingsmogelijkheden te vinden, moet je deze inzichten kunnen toepassen en de gevonden patronen kunnen bijsturen. Je wordt je bewust van welke kosten keuzes met zich mee brengen.

MUMC+
Afdeling Orthopedie
Auteur: M. Hulsbosch

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief

Download bijlage