Correcte, volledige en centrale voorgeschiedenisdocumentatie

Een ziekenhuisbreed elektronisch patiëntendossier biedt kans op een significante verbetering van zorg ten opzichte van de oude papieren statussen van individuele specialismen. Het voorgeschiedenisdocument hierin biedt hét overzicht van alle gestelde diagnoses en relevante verrichtingen.

Aios willen ziekenhuisbreed aansporen tot gebruik – en dat gebruik verbeteren – van het voorgeschiedenisdocument in het multidisciplinaire elektronisch patiënten dossier.

Wat levert het op?

Dit initiatief vraagt interactie met verschillende structuren binnen het ziekenhuis (directie, stafconvent, Stafdirectoraat Medische Instrumentatie en Informatie Technologie) omdat alleen een ziekenhuisbrede aanpak effect heeft. Het overtuigen van meerdere vakgroepen van het belang van voorgeschiedenisregistratie spreekt verscheidene competenties aan: samenwerken, communicatie en organisatie.

MUMC+
Afdeling Heelkunde
Auteurs: J. Hommes & M. de Maat

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief

Download bijlage