Met de campagne ‘Verstandig Kiezen’ worden medisch specialisten en hun patiënten ondersteund bij het nemen van gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van zorg. De campagne moet een antwoord geven op de vraag hoe we de ‘zorgeuro’ zo efficiënt en doelmatig mogelijk kunnen uitgeven, vooral nu de kosten in de zorg alsmaar stijgen. Zonder dat dit ten koste gaat van de hoge kwaliteit van zorg die we in Nederland bieden. De campagne maakt onderdeel uit van de ‘Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda’.

Federatie van Medisch Specialisten en ZonMw

In samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

Lees meer over de campagne

Wat houdt de campagne in?

Verstandig Kiezen is een samenhangend geheel van activiteiten dat systematisch leidt tot kwaliteitsverbetering en, in het verlengde daarvan, tot kostenbesparing. De campagne bestaat uit meerdere elementen die raakvlakken hebben met elkaar:

  • Vanuit de wetenschappelijke verenigingen worden zogeheten ‘Verstandige Keuzes’ geformuleerd. Dit zijn evidence based aanbevelingen waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de best passende behandeling voor deze individuele patiënt.
  • Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar Praktijkvariatie, met als doel inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan en waar nodig verbeteringen in gang te zetten.
  • Een belangrijk ander onderdeel van Verstandig Kiezen is Zorgevaluatie, het vaststellen en onderzoeken van vragen over de effectiviteit van behandelingen (kennislacunes) in zogenaamd klinisch evaluatieonderzoek.
  • Het onderdeel Samen Beslissen, richt zich op het verbeteren van de gezamenlijke besluitvorming door patiënten en artsen.