Probleemstelling

Binnen het opleidingsplan neurochirurgie dienen de AIOS 1-2 maal per jaar een CAT te maken. De ene AIOS presenteert deze op de wekelijkse staf-/overdrachtsbespreking, de ander maakt het alleen op papier. Hier is vanuit het opleidingsplan geen voorschrift voor.
De wetenschappelijke basis binnen de neurochirurgie is vaak beperkt doordat het om een klein vakgebied gaat met een kleine populatie.

MUMC+
Afdeling: Neurochirurgie
Auteur: R. Haeren

Datum start: 3 februari 2015

Doel van het initiatief

Meer wetenschappelijke achtergrond toevoegen aan het dagelijks medisch handelen en/of aan chirurgische interventies (indicaties, techniek, perioperatief beleid) door middel van specifieke CAT-presentaties.

Alle AIOS hun CAT laten presenteren tijdens de wekelijkse staf-/overdrachtsbespreking. Dit komt neer op maandelijks 1 CAT- bespreking. Voor de AIOS dus 1-2 CAT’s per jaar.

Samenvatting
  1. CAT-presentaties zijn binnen de opleiding verplicht. Door hier een structuur met een jaarschema aan te verbinden worden deze presentaties binnen de opleiding gewaarborgd. De wetenschappelijke achtergrond dient uiteindelijk als belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverhoging van de dagelijkse praktijk volgens evidence based medicine.
  2. De nieuwe structuur past vooral binnen de competenties van wetenschap (de CAT zelf) als ook de communicatieve vaardigheden (de presentatie). Doordat hier een casus en een begeleider aan verbonden zijn is er ook sprake van samenwerking.
  3. Door deze structuur zijn de opleidingsvereisten aan de CAT voor de AIOS gewaarborgd. Daarnaast biedt de structuur een methode om de kwaliteit van de klinische praktijk op de afdeling te verhogen.

Download bijlage